Ecommerce OMS

Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh


Ecommerce OMS & WMS SaaS
Phát triển trên nền tảng Fulfillment by Amazon
Kết hợp OMS & WMS vào 1 nền tảng giải quyết 
mọi khó khăn trong xử lý đơn hàng TMDT đa kênh

Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh​

Ecommerce OMS & WMS SaaS

Phát triển trên nền tảng Fulfillment by Amazon

Nhà bán hàng chỉ cần tập trung Sales - Marketing Hoàn tất đơn hàng đã có VietFul

+99%

sự hài lòng khách hàng

+200%

tốc độ xử lý đơn

+200%

năng suất nhân viên

<1%

tỷ lệ hoàn trả

Dễ dàng quản lý sản phẩm, danh mục, bundle ảo, đơn vị tính ... đồng bộ thông tin lên các kênh bán hàng​

Đồng bộ bán hàng tại 1 nơi từ nhiều kênh như Web, Store, Facebook, Instagram, Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Tiktok, Haravan, Nhanh...​

Quản lý xuất, nhập hàng dễ dàng, đồng bộ sản phẩm, đơn hàng từ các kênh bán hàng về WMS để xử lý đơn hàng

Tích hợp sẵn các đơn vị vận chuyển Viettel Post, GHN, GHTK, Ninja Van, VNPost...

Đơn giản quy trình xử lý đơn hàng nhiều SKU khác nhau

Hỗ trợ thiết lập thông tin tài khoản kết nối API và Webhook cho đối tác​

Dễ dàng quản lý sản phẩm, danh mục, bundle ảo, đơn vị tính ... đồng bộ thông tin lên các kênh bán hàng

Đồng bộ bán hàng tại 1 nơi từ nhiều kênh như Web, Store, Facebook, Instagram, Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Tiktok, Haravan, Nhanh...

Quản lý xuất, nhập hàng dễ dàng. Đồng bộ sản phẩm, đơn hàng từ các kênh bán hàng về WMS để xử lý đơn hàng.

Tích hợp sẵn các đơn vị vận chuyển Viettel Post, GHN, GHTK, Ninja Van, VNPost...

Đơn giản hóa quy trình xử lý nhiều đơn hàng với nhiều SKU khác nhau.

Hỗ trợ thiết lập thông tin tài khoản kết nối API và Webhook cho đối tác