Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

VietFul biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy VietFul cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng VietFul. Chính sách bảo mật mô tả cách thức VietFul thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng VietFul sử dụng dịch vụ của VietFul. Người dùng VietFul đồng ý sử dụng dịch vụ của VietFul có nghĩa là Người dùng VietFul hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. VietFul có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của VietFul, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng VietFul tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng VietFul chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.
1. Thông tin VietFul cần Người dùng VietFul cung cấp
Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của VietFul, Người dùng VietFul cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin VietFul cần Người dùng VietFul cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng VietFul:
 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng VietFul xem, thời gian Người dùng VietFul viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.
Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho VietFul sẽ được lưu giữ trên hệ thống của VietFul tại văn phòng của VietFul. Khi cần Người sử dụng VietFul có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VietFul
  Địa chỉ trụ sở: 204-206 Vũ Tông Phan, An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam
  Số điện thoại: 024.7308.8268
2. VietFul bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng VietFul như thế nào?
VietFul lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng VietFul trên máy chủ, VietFul bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. VietFul thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và VietFul chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống VietFul. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống VietFul trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm hoặc kể từ khi khách hàng ngưng sử dụng phần mềm trên ứng dụng di động của VietFul. Hết 6 tháng, dữ liệu của khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của VietFul.
3. Thông tin của Người dùng VietFul sẽ được lưu giữ tại hệ thống của VietFul khi nào?
Thông tin của Người dùng VietFul sẽ được VietFul lưu lại trên hệ thống của VietFul trong các trường hợp thường gặp sau:
  (a) Khi Người dùng VietFul đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của VietFul, hoặc mở một tài khoản với VietFul.
  (b) Khi Người dùng VietFul nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của VietFul, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.
  (c) Khi Người dùng VietFul ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với VietFul, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của VietFul.
  (d) Khi Người dùng VietFul tương tác với VietFul, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.
  (e) Khi Người dùng VietFul sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với VietFul thông qua Nền tảng của VietFul hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của VietFul. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie VietFul có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của VietFul.
  (f) Khi Người dùng VietFul thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của VietFul.
  (g) Khi Người dùng VietFul gửi VietFul phản hồi hoặc khiếu nại.
  (h) Khi Người dùng VietFul cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho VietFul vì bất kỳ lý do nào.
  (i) Các trường hợp khác mà VietFul thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thông tin của Người dùng VietFul được lưu giữ để làm gì?
Mục tiêu của VietFul là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, VietFul lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng VietFul nhằm:
 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng VietFul
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của VietFul
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website VietFul/ Ứng dụng VietFul
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của VietFul
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng VietFul cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và VietFul sẽ có thông báo cho Người sử dụng VietFul trong từng trường hợp cụ thể.
Khi sử dụng Website VietFul/Ứng dụng VietFul, Người dùng VietFul hiểu và chấp nhận rằng VietFul có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm VietFul của Người dùng VietFul như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng VietFul, ghi dữ liệu của Website VietFul/Ứng dụng VietFul lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng VietFul. Tất cả các truy cập này chỉ được VietFul thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng VietFul. Khi Người dùng VietFul đã cấp quyền cho VietFul, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng VietFul sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này. VietFul cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng VietFul khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của VietFul và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng VietFul hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. VietFul chỉ thay đổi thông tin của Người dùng VietFul trên Website VietFul/Ứng dụng VietFul khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng VietFul.
5. Người dùng VietFul cần làm gì để bảo mật thông tin?
Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng VietFul là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng VietFul có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu VietFul thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với VietFul. VietFul sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng VietFul khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. VietFul chỉ hỗ trợ Người dùng VietFul thông qua tài khoản được Người dùng VietFul chủ động cung cấp cho VietFul. Người dùng VietFul ngay lập tức thông báo cho VietFul khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ. Người dùng VietFul phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng VietFul cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng VietFul đồng ý nhận email marketing từ VietFul. Người dùng VietFul sử dụng Website VietFul/ Ứng dụng VietFul phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng VietFul trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng VietFul và VietFul. VietFul khuyến cáo Người dùng VietFul nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. VietFul sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng VietFul do sự bất cẩn từ phía Người dùng VietFul.
6. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng VietFul
VietFul cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng VietFul cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng VietFul trong một số trường hợp dưới đây:
 • Thông tin đó Người dùng VietFul đã công khai
 • VietFul được Người dùng VietFul đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng VietFul ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu VietFul cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng VietFul, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu VietFul tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà VietFul có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên VietFul hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến VietFul mà Người dùng VietFul cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của VietFul.
Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng VietFul luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi VietFul hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.
7. Quản lý thông tin trên website
Người dùng VietFul có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. VietFul hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng VietFul đưa lên website.
8. Sử dụng Cookies
Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng VietFul bởi máy chủ của VietFul. VietFul sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng VietFul. Cookie sẽ giúp VietFul nhận ra Người dùng VietFul nếu Người dùng VietFul truy cập vào nhiều trang trên trang web của VietFul trong cùng một phiên, do đó VietFul không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng VietFul trên mỗi trang. Sau khi Người dùng VietFul đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng VietFul có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng VietFul có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng VietFul thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng VietFul chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại VietFul.
9. Giải quyết khiếu nại
Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng VietFul vui lòng nào gửi về VietFul theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: support@vietful.vn, hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 1900 6750, hoặc liên hệ trực tiếp:
  CÔNG TY CỔ PHẦN VIETFUL
  Địa chỉ trụ sở: 204-206 Vũ Tông Phan, An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Số điện thoại: 024.7308.8268
Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, VietFul sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng VietFul, trường hợp cần thiết, VietFul có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. VietFul sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng VietFul trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.
Messenger Zalo OA Hotline 24/7