Capital budgeting là gì ? Các vấn đề cơ bản cần phải lưu ý 

07/08/2022

Capital budgeting là gì mà được các nhà kinh doanh cũng như các chuyên viên kinh tế luôn đặc biệt quan tâm? Những điều cần biết trong quy định này là gì ? Toàn bộ các thông tin này sẽ nhanh chóng được Vietful làm sáng tỏ trong bài viết sau đây.

Capital budgeting là gì?

Trước khi tìm hiểu các quy định liên quan, chúng ta cần hiểu capital budgeting là gì. Chúng ta có thể hiểu capital budgeting chính là hoạch định ngân sách vốn đầu tư cho các dự án có thời hạn từ một năm trở lên.

Capital budgeting là gì ?

Dự án hoạch định ngân sách vốn đầu tư được phân loại theo từng dạng sau đây:

Dự án thay thế để duy trì hoạt động kinh doanh

 • Cân nhắc kỹ để quyết định có nên duy trì hoạt động theo quy trình hoạt động này không
 • Không cần phải phân tích chi tiết.

Dự án thay thế để giảm chi phí

 • Cân nhắc về việc có nên dùng thiết bị mới để thay thế cho các thiết bị cũ nhưng vẫn còn dùng được không.
 • Phân tích thật chi tiết.

Dự án mở rộng

 • Nghiên cứu chi tiết để đưa ra dự báo cho việc phát triển kinh doanh trong tương lai.
 • Dự án này cần phải phân tích thật chi tiết.

Sản phẩm và dịch vụ mới

Đây là dự án liên quan đến các yếu tố không chắc chắn vì thế phải phân tích thật kỹ.

Dự án bắt buộc

 • Dự án này liên quan đến các vấn đề mật thiết với môi trường hay độ an toàn và được chính phủ hay các công ty bảo hiểm quy định.
 • Không có lợi nhuận hoặc có nhưng rất thấp, tuy nhiên nó sẽ làm nền tảng cho các dự án khác sinh lợi.
 • Liên quan đến quyết định có nên tiếp tục hay dừng hoạt động trong lĩnh vực nào đó để không phải thực hiện dự án.

Dự án khác

Khó có thể phân tích bằng cách dùng các tiêu chí thông thường.

Các nguyên tắc để hoạch định ngân sách vốn đầu tư

Như đã nói rõ về khái niệm capital budgeting là gì cũng như phân loại các dự án trên đây thì chúng ta cần áp dụng theo các nguyên tắc bên dưới:

Quyết định theo dòng tiền, không dựa theo lợi nhuận kế toán

Dòng tiền tăng thêm hay incremental cash flows sẽ được tính bằng cách lấy Dòng tiền trong trường hợp thực hiện dự án – Dòng tiền trong trường hợp không thực hiện dự án.

Nguyên tắc quyết định theo dòng tiền, không dựa theo lợi nhuận kế toán

Dòng tiền này sẽ ảnh hưởng đến quyết định thực hiện dự án:

 • Chi phí chìm (sunk costs): Đây là chi phí đã có hoặc không bị ảnh hưởng dù có thực hiện dự án hay không vì thế không ảnh hưởng đến quyết định thực hiện dự án.
 • Ngoại ứng (externality): Khi hiểu rõ về capital budgeting là gì, chúng ta sẽ thấy mức phí này có ảnh hưởng đến nhiều dòng tiền khác vì thế sẽ tác động đến việc ra quyết định có nên thực hiện dự án hay không.
 • Ngoại ứng tiêu cực hay còn có tên gọi là Tự tước đoạt doanh thu ( cannibalization / negative externality): Đây là khái niệm chỉ việc thực hiện dự án có tác động làm giảm doanh số của các sản phẩm mà công ty đang sở hữu.
 • Dòng tiền thông thường hay còn gọi là conventional cash flow: là khái niệm chỉ dòng tiền chỉ đổi dấu một lần.
 • Dòng tiền không theo quy ước hay còn có tên là conventional cash flow là dòng tiền đổi dấu hơn một lần.

Dòng tiền sẽ được tính dựa theo chi phí cơ hội

 • Chi phí cơ hội hay còn gọi là opportunity costs là dòng tiền sẽ mất nếu dự án được thực hiện.
 • Chi phí này sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định thực hiện dự án.

Thời điểm phát sinh dòng tiền sẽ vô cùng quan trọng

Quyết định việc việc hoạch định chính sách vốn tính theo giá trị thời gian của dòng tiền vì thế mà dòng tiền nhận trước sẽ có giá trị cao hơn dòng tiền nhận sau.

Nguyên tắc hoạch định vốn đầu tư theo thời điểm phát sinh dòng tiền

Dòng tiền sẽ được phân tích theo cơ sở sau thuế

Theo như khái niệm capital budgeting là gì trên đây thì việc có thực hiện dự án hay không sẽ không cần phải quan tâm đến giá trị hay còn gọi là dòng tiền mà công ty sẽ giữ chứ không phải là số tiền nộp cho chính phủ vì thế khi phân tích cần phải xem xét mức thuế.

Chi phí tài chính là yếu tố được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất chiết khấu khi thực hiện việc hoạch định vốn đã bao gồm chi phí vốn của công ty vì thế không cần áp dụng khoản chi phí tài chính nào nếu tiền tăng thêm. Và chỉ những dự án có tỷ suất lợi nhuận lớn hơn số vốn thì giá trị công ty mới tăng lên. Khi xét đến việc tương quan của các dự án thì quá trình phân tích dòng tiền tăng sẽ phức tạp hơn.

Từ những chia sẻ trên đây hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ về capital budgeting là gì. Để được các chuyên gia chia sẻ và hỗ trợ hãy liên hệ ngay Vietful 097 384 3404 nhé!

Messenger Zalo OA Hotline 24/7