Điều khoản sử dụng các dịch vụ kho bãi tại VietFul

27/09/2021

Chào mừng quý khách hàng đến trang điều khoản sử dụng dịch vụ tại VietFul. Bằng việc truy cập vào website, bạn xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với điều khoản sử dụng này, bao gồm cả chính sách bảo mật của chúng tôi.

Phạm vi áp dụng của điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng được áp dụng khi bạn truy cập và sử dụng các nội dung, dịch vụ trên website này. Điều khoản được cung cấp trên website là phiên bản hiện tại, các điều khoản có thể được thay đổi tùy thuộc vào thời gian phù hợp. Mọi thay đổi trong điều khoản (nếu có) sẽ được cập nhật trên website hoặc gửi trực tiếp đến email của khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Tính chính xác thông tin

VietFul luôn cố gắng cập nhật thông tin một cách chính xác và nhanh chóng nhất, mô tả chi tiết từng dịch vụ cung cấp trên website. Tất cả các nội dung bao gồm chữ, đồ hoạ, hình chụp, logo, minh hoạ, dữ liệu,… đều thuộc quyền quản lý của VietFul và các đối tác liên kết cấp phép của chúng tôi. Các nội dung này được bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều khoản sử dụng dịch vụ tại VietFul

Điều khoản sử dụng dịch vụ tại VietFul

Quyền lợi của khách hàng

Khi truy cập vào website, bạn phải cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản sử dụng này để được nhận những quyền lợi chính đáng, bao gồm:

Quyền sử dụng

Sau khi khách hàng đăng ký thành công các dịch vụ mà VietFul cung cấp và chi trả đầy đủ chi phí theo thỏa thuận hai bên, VietFul chấp thuận cho khách hàng sử dụng dịch vụ kể từ ngày bắt đầu hợp đồng đến khi chấm dứt theo các điều khoản được nêu ở đây.

Quyền kiểm tra

Khách hàng cam kết đã xem, kiểm tra và hài lòng về mọi mặt của dịch vụ trước khi ký kết hợp đồng.

Quyền ra vào kho bãi (dịch vụ thuê kho)

Khách hàng có quyền ra vào kho bãi đã thuê của VietFul tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước. Tuy nhiên, khách hàng phải cam kết sẽ thực hiện đúng theo quản lý chung và an ninh tại gian kho.

Khách hàng không được phép cung cấp cho bên thứ ba quyền được ra vào kho bãi, ngoại trừ trường hợp khách hàng đã cung cấp trước giấy uỷ quyền cho VietFul và đã được đồng ý hoặc bên thứ ba đó đi cùng khách hàng trong một thời điểm nhất định.

VietFul có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào và VietFul sẽ từ chối chấp nhận việc ra vào đối với những trường hợp không cung cấp được bằng chứng xác thực.

Đối với những trường hợp thuê kho bãi tự quản, khách hàng có quyền được tự bảo quản hàng hoá và khoá cửa kho (chìa khóa riêng). VietFul không có trách nhiệm phải khóa bất kỳ gian kho nào nếu chưa được khoá.

VietFul có quyền được truy cập vào gian kho của khách hàng mà không cần thông báo trong những trường hợp dưới đây:

 • Nếu VietFul xác thực được rằng gian kho của khách hàng đang chứa hàng cấm không được cho phép bởi pháp luật Việt Nam hoặc khách hàng đang sử dụng kho bãi vi phạm theo quy định đã cam kết.
 • Nếu VietFul nhận được yêu cầu rà soát kho của cơ quan Công An, PCCC hoặc lực lượng chức năng có thẩm quyền.
 • Trong các trường hợp khẩn thiết khác để ngăn ngừa thiệt hại cho người và tài sản.

Nghĩa vụ của khách hàng

Khi đọc điều khoản sử dụng, người dùng phải đảm bảo không được phép sử dụng website để truyền đi, phát tán hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào.

Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của VietFul cần nắm rõ những nghĩa vụ sau:

 • Duy trì mọi tình trạng của kho bãi trong điều kiện thích hợp.
 • Thông báo ngay cho VietFul nếu xảy ra bất kỳ trường hợp hư hỏng nào.
 • Tuân thủ theo mọi hướng dẫn của nhân viên kho bãi.
 • Không được thay đổi gian kho nếu chưa được cấp phép (không thêm gắn bảng hiệu, thêm bớt kệ hàng,…).
 • Không sử dụng gian kho với bất kỳ mục đích nào khác ngoài lưu trữ hàng hoá.
 • Không lưu trữ các loại hàng cấm theo quy định của pháp luật như chất nổ, chất dễ cháy, vũ trang, đạn dược, hoá chất, ma tuý, văn hoá phẩm đồi trụy,…
 • Sử dụng đúng theo diện tích đã cam kết, không để tràn lan chiếm diện tích.
 • Không được hút thuốc ở bất kỳ đâu trong gian kho.
 • Mọi thông tin thay đổi về thông tin cá nhân khách hàng xin vui lòng cập nhật lại sau tối đa 10 ngày.
 • Khách hàng không được sang nhượng lại gian kho hay chia sẻ một phần cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng

Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng

Quy định về tiền đặt cọc, tiền thuê

Khi thực hiện Hợp đồng, khách hàng sẽ đặt cọc cho VietFul một khoản và số tiền này sẽ được hoàn trả sau 15 ngày chấm dứt hợp đồng thuê kho bãi.

Khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê trước khi sử dụng kho. Các khoản chi phí thuê sẽ được thanh toán đầy đủ vào ngày trước ngày bắt đầu thuê. Thời gian gia hạn thuê kho phụ thuộc vào cam kết giữa 2 bên. Nếu khách hàng tự động chấm dứt hợp đồng, khách hàng sẽ mất toàn bộ số tiền thuê đã trả trước cho khoảng thời gian không sử dụng đó.

Trách nhiệm thanh toán tiền thuê phía khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm phải thanh toán toàn bộ tiền thuê trước ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ. Nếu vào ngày đến hạn thanh toán, khách hàng chưa thanh toán đầy đủ tiền thuê cho VietFul, khách hàng sẽ bị từ chối ra vào gian kho, đồng thời bị khóa thêm một ổ khoá vào kho hàng, tính chi phí thêm cho mỗi ngày chậm thanh toán.

Nếu việc trễ hạn thanh toán tiền thuê thuộc 1 trong các trường hợp sau:

 • Trễ hạn nộp 28 ngày kể từ ngày đến hạn.
 • Vi phạm điều khoản về thanh toán chi phí thuê kho.
 • Khách hàng phá sản, bị mất khả năng thanh toán.

thì vietFul có thể tự động chấm dứt hợp đồng, phá khóa ở các gian kho, chuyển hàng hoá của khách hàng trong kho đến nơi lưu trữ khác hoặc hủy bỏ, yêu cầu khách hàng thanh toán toàn bộ chi phí (cả lãi) do trễ hạn nộp.

Bảo hiểm hàng hoá

VietFul không chịu trách nhiệm bảo hiểm cho toàn bộ hàng hoá trong gian kho riêng của khách hàng. Đồng nghĩa với việc, VietFul không chịu trách nhiệm cho việc mất mát, hư hỏng hàng hóa của khách hàng, trừ trường hợp những thiệt hại đó đã được chứng minh là do lỗi của VietFul. Khách hàng sẽ phải tự mua bảo hiểm rủi ro cho hàng hoá của mình.

Chấm dứt hợp đồng

Để chấm dứt hợp đồng duy trì thuê gian kho, khách hàng cần gửi thông báo chấm dứt hợp đồng trước khi hợp đồng hiện hành hết hiệu lực ít nhất 10 ngày.

Khi chấm dứt hợp đồng thuê kho, khách hàng có trách nhiệm bàn giao tất cả cơ sở vật chất gian kho trong tình trạng ổn định, đồng thời khách hàng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu gian kho bị hư hỏng hay thiệt hại.

Khách hàng đồng ý rằng, ngay sau khi chấm dứt hợp đồng, khách hàng sẽ có một khoảng thời gian nhất định để di chuyển hàng hoá. Trong trường hợp có bất kỳ loại hàng hoá nào sót lại trong kho, chúng tôi sẽ hiểu đó là tài sản bị bỏ rơi. VietFul có toàn quyền xử lý các loại hàng hoá đó và tất cả số tiền thu được từ việc bán tài sản bị bỏ rơi đều thuộc quyền quản lý của VietFul.

Quy định về điều khoản sử dụng kho bãi tại VietFul

Quy định về điều khoản sử dụng kho bãi tại VietFul

Điều khoản chung

Khi tranh chấp hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào được nêu ở đây, cả 2 bên đều có quyền khởi kiện tại cơ sở có thẩm quyền.

Hai bên đảm bảo đã hiểu rõ hoàn toàn điều khoản quy định trước khi ký kết hợp đồng.

Mọi thông tin được bổ sung hay sửa đổi đều phải được lập thành văn bản tiếng Việt, in ra thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và xác nhận đầy đủ.

Messenger Zalo OA Hotline 24/7