Top 6 Phương Pháp Giúp Nâng Cao Hiệu Suất Lấy Hàng

14/09/2023

Quá trình lấy hàng trong kho phục vụ cho việc hoàn tất đơn hàng đòi hỏi nhiều công sức và tốn thời gian. May mắn thay, có một loạt phương pháp mà doanh nghiệp có thể áp dụng để cải thiện quá trình lấy hàng bằng cách sử dụng khéo léo sức lao động và đầu tư vào yếu tố công nghệ. Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đã áp dụng phương pháp lấy hàng phù hợp nhất trước khi đầu tư vào công nghệ hoặc tự động hóa để hỗ trợ quá trình lấy hàng và thúc đẩy tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, không một phương pháp lấy hàng nào được xem là hoàn hảo. Khi đưa ra quyết định về chiến lược lấy hàng trong kho, doanh nghiệp cần phải xem xét các yếu tố về đơn hàng của mình, cách bố trí không gian kho, cũng như vòng đời của các hàng hoá trong kho, số lượng mặt hàng trong mỗi đơn hàng, số lượng nhân công và thời gian cũng như cách đơn hàng được phát hành bởi hệ thống quản lý. Chiến lược lấy hàng có thể phù hợp với mô hình hoạt động của kho này nhưng lại có thể không hiệu quả trong tình huống khác.

CÁC NGUYÊN TẮC LẤY HÀNG PHỔ BIẾN TRONG KHO

CÁC NGUYÊN TẮC LẤY HÀNG PHỔ BIẾN TRONG KHO

Việc lấy hàng trong kho liên quan đến việc trích xuất các sản phẩm từ một kho lưu trữ hoặc trung tâm phân phối để thực hiện hoàn tất đơn hàng của khách hàng. Đây là một khía cạnh quan trọng của quá trình hoàn tất đơn hàng, đòi hỏi sự kết hợp linh hoạt giữa hệ thống quản lý hiện đại và các quy trình lao động để đảm bảo mức độ chính xác cao cho mỗi đơn hàng được giao.

Cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng thường xoay quanh việc tối ưu các quy trình lấy hàng trong kho. Chiến lược lấy hàng phù hợp nhất có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như kích thước kho, đa dạng sản phẩm và số lượng nhân công. Hiểu về cách sắp xếp sản phẩm trong kho (warehouse slotting) là quan trọng để sắp xếp kho hàng của bạn một cách tối ưu cho phương pháp lấy hàng được chọn. Dưới đây là một vài chiến lược lấy hàng trong kho phổ biến:

1. Lấy hàng theo từng đơn rời rạc (Discrete Order Picking):

Lấy hàng theo từng đơn rời rạc cho phép việc nhân viên sẽ tiến hành lấy từng sản phẩm một để đáp ứng đơn hàng cá nhân của khách hàng. Mặc dù phương pháp này đơn giản, tuy nhiên hiệu suất của nó có thể bị hạn chế trong các kho lớn có nhiều sản phẩm khác nhau. Theo một nghiên cứu của Supply Chain Quarterly, độ chính xác trong lấy hàng theo từng đơn rời rạc trung bình là khoảng 99.5%, cho thấy mức độ chính xác cao. Tuy nhiên, thời gian di chuyển cần thiết cho nhân viên tiến hành đi lấy hàng có thể làm tăng thời gian hoàn tất đơn hàng, ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể.

2. Lấy hàng Theo Khu Vực (Zone Order Picking):

Lấy hàng Theo Khu Vực nhằm giải quyết các thách thức về hiệu suất của lấy hàng theo từng đơn rời rạc bằng cách chia kho thành các khu vực và giao nhiệm vụ cho các nhân viên lấy hàng ở các khu vực cụ thể. Dữ liệu từ một nghiên cứu được công bố trong Tạp chí Quản lý Sản xuất quốc tế cho thấy việc lấy hàng theo khu vực dẫn đến giảm 25% thời gian di chuyển và tăng 10% hiệu suất lấy hàng. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả trong các kho lớn với hàng tồn kho đa dạng và số lượng đơn hàng lớn.

3. Lấy hàng Theo Lô (Batch Order Picking):

Lấy hàng Theo Lô được hiểu là giao nhiệm vụ cho nhân viên lấy hàng cùng lúc nhiều đơn hàng, sau đó họ tiến hành lấy toàn bộ các sản phẩm cho các đơn hàng đó trong một chuyến đi đến khu vực lấy hàng. Một nghiên cứu của Tạp chí Hệ thống Sản xuất (Journal of Manufacturing Systems) cho thấy việc lấy hàng theo lô có thể giảm thiểu khoảng 30-50% quãng đường di chuyển. Sự giảm thiểu về quãng đường di chuyển dẫn trực tiếp đến tăng năng suất của nhân viên lấy hàng và tốc độ xử lý đơn hàng. Lấy hàng theo lô đặc biệt hiệu quả khi xử lý trong các kho có mật độ hàng hóa cao hoặc khi các đơn hàng bao gồm các sản phẩm tương tự.

4. Lấy hàng Theo “Wave” (Wave Order Picking)

Lấy hàng Theo “Wave” kết hợp các khía cạnh của cả hai 2 phương pháp lấy hàng theo khu vực và theo lô. Nó bao gồm việc tách biệt nhiệm vụ lấy hàng và phân loại thành các giai đoạn riêng biệt. Một nghiên cứu của Institute of Industrial Engineers cho thấy Lấy hàng Theo “Wave” giảm số lần đi lựa chọn hàng hóa đi 40% và giảm số lượng sản phẩm được lựa chọn đi 25%. Phương pháp này tối ưu hóa hiệu suất sắp xếp và cho phép phân bổ tài nguyên cho các nhiệm vụ cụ thể. Lấy hàng theo “wave” thích hợp cho các kho có lượng đơn hàng biến đổi và yêu cầu của nhiều khách hàng.

Sự lựa chọn chiến lược lấy hàng trong kho nên dựa trên các yếu tố như bố trí của kho, đa dạng sản phẩm, số lượng đơn hàng và nhân công trong kho. Mặc dù dữ liệu và chỉ số cho thấy hiệu suất cải thiện mà mỗi chiến lược có thể mang lại, quan trọng là phải tiến hành một phân tích kỹ lưỡng về hoạt động cụ thể của kho để xác định chiến lược nào phù hợp nhất với mục tiêu phát triển. Việc triển khai chiến lược đúng đắn có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể về hiệu suất đáp ứng đơn hàng, độ chính xác và sự hài lòng của khách hàng. Triển khai một hệ thống lựa chọn hàng trong kho tối ưu trong kho của bạn là điều quan trọng. Các lợi ích của một hệ thống lựa chọn hàng được cấu trúc tốt bao gồm:

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC LẤY HÀNG TRONG KHO

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC LẤY HÀNG TRONG KHO1. Giảm Chi Phí Kho Hàng:

Quy trình, chiến lược lấy hàng, đặc biệt trong các kho lớn, có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên. Nhóm Aberdeen báo cáo rằng các kho hàng tiêu khoản khoảng 55% tổng chi phí cho người lao động của họ vào việc lấy hàng. Triển khai một hệ thống lấy hàng trong kho có thể giảm bớt điều này. Một nghiên cứu của WMS Solutions cho thấy một hệ thống lựa chọn hàng được thực hiện tốt có thể dẫn đến giảm 20% chi phí lao động.

Bằng cách giới thiệu công nghệ giao các đơn hàng tương tự cho một người lấy hàng, hiệu suất được tối ưu hóa. Điều này dẫn đến giảm giờ làm việc của lao động và giảm chi phí. Nghiên cứu của Material Handling Institute cho thấy các kho sử dụng công nghệ lựa chọn hàng báo cáo giảm 45% giờ làm việc của lao động.

2. Tăng Sự Hài Lòng Của Khách Hàng:

Sự hài lòng của khách hàng phụ thuộc vào độ chính xác của đơn hàng và thời gian giao hàng. Một cuộc khảo sát của Voxware cho thấy 70% người tham gia xem việc đáp ứng đơn hàng chính xác là một nguyên nhân quan trọng của sự hài lòng. Ngược lại, các lỗi trong quá trình lựa chọn hàng có thể dẫn đến tỷ lệ trả hàng lên đến 30%, theo báo cáo của Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation).

Thời gian lựa chọn hàng kéo dài cũng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Logistics Bureau cho biết việc hoãn đơn hàng do lựa chọn không hiệu quả có thể dẫn đến thị hiếu tiêu dùng tiêu cực và giảm sự trung thành của khách hàng. Độ chính xác cải thiện, như được hỗ trợ bởi Supply Chain Consortium, tương quan với sự giảm 35% khiếu nại từ khách hàng.

3. Giảm Gánh Nặng Cho Nhân Viên Kho Hàng:

Hệ thống lấy hàng thiết kế giúp giảm gánh nặng cho nhân viên. Cuộc nghiên cứu của DHL Supply Chain cho thấy việc triển khai công nghệ lấy hàng giảm lỗi đến 60%. Phân phối tối ưu hóa của tuyến đường và xác nhận sản phẩm góp phần tăng hiệu suất.

Tương tác giữa việc sắp xếp kho hàng một cách triệt hạ, các chiến lược lựa chọn hàng hiệu quả và tối ưu hóa công nghệ có tác động xa hơn. Một cuộc nghiên cứu được công bố trong Tạp chí Quản lý Vận chuyển Quốc tế (International Journal of Logistics Management) cho thấy tổ chức kho hàng hiệu quả giảm khoảng 50% khoảng cách lựa chọn hàng, dẫn đến tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công đáng kể.

Các lợi ích đa dạng của một hệ thống lấy hàng thông minh được hỗ trợ bằng dữ liệu thực tế. Nó giảm chi phí, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và giảm gánh nặng cho nhân viên kho hàng. Sự tương tác giữa việc sắp xếp kho hàng tỉ mỉ, các chiến lược lựa chọn hàng chiến lược và tối ưu hóa công nghệ phục vụ như một chất xúc tác cho sự hiệu quả trong lĩnh vực kho hàng.

6 CÁCH TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT LẤY HÀNG TRONG KHO HÀNG

6 CÁCH TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT LẤY HÀNG TRONG KHO HÀNG

Lấy hàng hiệu quả trong kho hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đáp ứng đơn hàng chính xác và hoạt động mượt mà. Dưới đây là năm cách đã được chứng minh để tối ưu hóa hiệu suất lấy hàng trong kho:

1. Áp Dụng Phương Pháp Lấy Hàng Theo Khu Vực (Zone Picking):

Lấy hàng theo khu vực liên quan đến việc chia kho thành các khu vực riêng biệt, mỗi khu vực được giao cho các người lựa chọn cụ thể. Phương pháp này giảm thiểu thời gian di chuyển của người lựa chọn và giảm tắc nghẽn. Theo Hội Đào Tạo và Nghiên Cứu Kho Hàng (WERC), lấy hàng theo khu vực có thể dẫn đến giảm thời gian di chuyển từ 20-50% so với các phương pháp truyền thống. Bằng cách giảm thiểu sự di chuyển không cần thiết, lấy hàng theo khu vực nâng cao hiệu suất và khả năng xử lý đơn hàng.

2. Áp dụng Công Nghệ:

Sử dụng công nghệ như máy quét mã vạch, hệ thống OMS và hệ thống WMS có thể cải thiện đáng kể hiệu suất lấy hàng. Một nghiên cứu của Zebra Technologies cho thấy các công ty áp dụng công nghệ lấy hàng có trải nghiệm cải thiện đến 50% trong độ chính xác đơn hàng. Các công nghệ này cung cấp dữ liệu thời gian thực, giảm lỗi thủ công và cho phép xử lý đơn hàng nhanh hơn.

3. Lấy hàng Theo Lô và Theo “Wave”:

Lấy hàng theo lô liên quan đến việc lấy đồng thời nhiều đơn hàng cùng lúc, trong khi lấy hàng theo “wave” tập trung vào việc tách biệt quá trình lấy hàng và sắp xếp. Các phương pháp này tận dụng khái niệm về hiệu suất chuyển động. Một nghiên cứu của Tạp chí Hệ thống Sản Xuất cho biết có thể giảm thời gian di chuyển từ 30-50% với lựa chọn theo lô. Kết hợp các đơn hàng tương tự và sau đó sắp xếp chúng sau cùng tối ưu hóa sự di chuyển của người lựa chọn và tăng hiệu suất.

4. Tối Ưu Hóa Layout Kho Hàng:

Kế hoạch bố trí và lấy hàng theo vị trí trong kho có thể tác động lớn đến hiệu suất lấy hàng. Học viện Xử Lý Vật Liệu cho biết các kho hàng được tổ chức tốt có trải nghiệm tăng hiệu suất từ 20-30%. Việc nhóm các sản phẩm được lấy thường xuyên gần khu vực đóng gói và sử dụng các vị trí lưu trữ yêu cầu cao cải thiện khả năng tiếp cận của người lựa chọn, giảm thời gian di chuyển.

5. Đào Tạo và Tạo Điều Kiện Cho Nhân Viên:

Đầu tư vào đào tạo cho nhân viên trong kho rất quan trọng. Một nghiên cứu của Tạp chí Kinh Tế Sản Xuất Quốc Tế cho biết đào tạo giảm lỗi trong lựa chọn hàng lên đến 60%. Nhân viên có kiến thức đầy đủ sẽ linh hoạt trong việc di chuyển trong kho một cách hiệu quả, xử lý tình huống bất ngờ và đóng góp vào môi trường văn hóa liên tục cải tiến.

PHẦN MỀM FULFILLMENT TÍCH HỢP WMS CHO QUY TRÌNH LẤY HÀNG TRONG KHO

PHẦN MỀM FULFILLMENT TÍCH HỢP WMS CHO QUY TRÌNH LẤY HÀNG TRONG KHO

Phần mềm Fulfillment tích hợp hệ thống Quản lý Kho hàng (WMS) đã trở thành một chiến lược quan trọng để cải thiện quy trình lấy hàng trong kho. Dưới đây là những ưu điểm và lợi ích cụ thể của việc áp dụng giải pháp này, được dẫn chứng bằng dữ liệu thực tế:

1. Tối ưu hóa Quản lý Kho hàng (WMS):

Phần mềm Quản lý Kho hàng (WMS) chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi hàng tồn kho trong kho hàng của bạn. Nó giúp bạn xác định vị trí của sản phẩm trong kho, quản lý tình trạng tồn kho, và tối ưu hóa không gian lưu trữ. Khi tích hợp với phần mềm Fulfillment, WMS cung cấp thông tin chi tiết về vị trí của từng sản phẩm trong kho hàng. Điều này giúp hệ thống Fulfillment xác định nhanh chóng sản phẩm cần lấy để đáp ứng đơn hàng cụ thể.

2. Tối ưu hóa lựa chọn hàng (Picking Optimization):

Phần mềm Fulfillment có thể sử dụng thông tin từ WMS để tối ưu hóa quá trình lựa chọn hàng. Nó xác định con đường tối ưu cho người lựa chọn hàng di chuyển trong kho để lấy các sản phẩm cần thiết cho từng đơn hàng. Khi sử dụng thông tin về vị trí hàng tồn kho từ WMS, hệ thống Fulfillment giảm bớt thời gian di chuyển không cần thiết và tối ưu hóa lựa chọn hàng, tăng hiệu suất lấy hàng.

3. Tăng khả năng đáp ứng nhu cầu biến đổi:

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển và có nhu cầu mở rộng hoạt động lấy hàng, tích hợp giữa Fulfillment và WMS giúp dễ dàng mở rộng và thêm vào quy trình lựa chọn hàng và quản lý tồn kho mà không gặp khó khăn lớn. Hệ thống tích hợp này đảm bảo rằng bạn có thể duy trì dịch vụ mượt mà ngay cả khi quy mô hoạt động tăng lên.

4. Đảm bảo sự chính xác và hiệu quả:

Tích hợp giữa Fulfillment và WMS giúp đảm bảo rằng bạn có quy trình lấy hàng chính xác và hiệu quả. Thông tin về tồn kho và vị trí hàng hóa được cập nhật liên tục, giúp tránh sai sót trong việc lựa chọn hàng. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo đơn hàng được xử lý đúng thời gian và đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.

5. Tận dụng dữ liệu và thông tin chi tiết:

Tích hợp giữa Fulfillment và WMS cung cấp cái nhìn toàn diện về tình trạng tồn kho, lựa chọn hàng, và đáp ứng đơn hàng. Điều này giúp doanh nghiệp dự đoán nhu cầu của khách hàng và lên kế hoạch đáp ứng một cách hiệu quả.

Tích hợp phần mềm Fulfillment và WMS không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình lấy hàng mà còn đảm bảo rằng bạn có thể quản lý tồn kho một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và duy trì sự chính xác trong việc đáp ứng đơn hàng. Điều này giúp tạo ra một quy trình lấy hàng mượt mà và đáp ứng đúng yêu cầu của thị trường ngày càng biến đổi.

 

Messenger Zalo OA Hotline 24/7