Trị giá hải quan là gì? Nguyên tắc và cách tính trị giá hải quan

02/10/2022

Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu chắc hẳn bạn đã quen thuộc với khái niệm trị giá hải quan. Vậy trị giá hải quan là gì? Nguyên tắc và cách tính trị giá hải quan như thế nào? Việc hiểu rõ ý nghĩa, khái niệm trị giá hải quan giúp chúng ta thuận tiện hơn khi xuất nhập hàng hóa.

Trị giá hải quan là gì?

Trị giá hải quan còn được gọi là giá trị hải quan, là tổng giá trị của các mặt hàng trong lô hàng đó. Đây là mức thuế tính được cho lô hàng và người nhận hàng cần phải trả thuế nhập khẩu đó.

Trị giá hải quan là giá trị tổng hợp của các mặt hàng trong lô hàng

Trị giá hải quan được Luật Hải quan năm 2014 quy định là trị giá của các loại hàng hóa xuất nhập khẩu được dùng cho mục đích tính thuế xuất nhập khẩu và thống kê hải quan.

Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không có phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Việc xác định trị giá hải quan hàng xuất khẩu theo phương pháp xác định giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất và trị giá hàng hóa xuất khẩu tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá.

Nguyên tắc xác định và công thức tính trị giá hải quan là gì?

Nguyên tắc xác định trị giá hải quan

Sau khi đã hiểu rõ trị giá hải quan là gì, chúng ta cần tìm hiểu cách tính trị giá hải quan. Trong đó cách tính trị giá hải quan hàng xuất khẩu và nhập khẩu sẽ khác nhau dưới đây.

Công thức tính trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu

Nguyên tắc:

Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, trong đó không bao gồm các loại phí bảo hiểm quốc tế, phí vận tải quốc tế.

Phương pháp tính:

  • Giá bán hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất xác định theo giá bán ghi trên hợp đồng, hóa đơn thương mại.
  • Nếu không xác định được trị giá hải quan theo quy định thì đây chính trị giá hàng hóa xuất khẩu tương tự trong cơ sở dữ liệu tại thời điểm gần nhất ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu.
  • Nếu cùng thời điểm xác định nhiều trị giá của hàng hóa xuất khẩu tương tự thì trị giá hải quan là trị giá thấp nhất.

Cách tính trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Tính trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu

Nguyên tắc:

Trị giá hải quan hàng nhập khẩu chính là giá thực tế cần phải trả tính đến cửa khẩu nhập hàng đầu tiên.

Phương pháp xác định:

Giá trị hải quan hàng nhập được xác định bằng cách áp dụng sáu phương pháp như sau:

  • Phương pháp trị giá giao dịch
  • Phương pháp trị giá hàng hóa nhập khẩu giống hệt
  • Phương pháp trị giá hàng hóa nhập khẩu tương tự
  • Phương pháp trị giá khấu trừ
  • Phương pháp trị giá tính toán
  • Phương pháp suy luận

Nếu người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể đổi cho nhau.

Hướng dẫn cách tính trị giá hải quan xuất nhập khẩu chi tiết

Trị giá hải quan là gì? Cách tính trị giá hải quan xuất nhập khẩu được thể hiện cụ thể dưới đây.

Tính trị giá hải quan xuất nhập khẩu chi tiết

Xác định giá bán hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Trị giá hải quan hàng xuất khẩu tính theo cách xác định giá bán hàng hoá xuất khẩu tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan sau khi quy đổi về giá bán của hàng hóa tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu.

Xác định giá bán hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất

Xác định giá bán hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán hàng hoá được các bên quy định trên hợp đồng, hoá đơn điện tử.

Giá bán các loại hàng hóa được tính đến cửa khẩu xuất

Các chi phí phát sinh được xác định dựa trên chứng từ liên quan khi chi phí này chưa được quy định trong giá bán hàng hoá. Nếu hàng hoá không được giao tại cửa xuất mà tại địa điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Lúc này giá hàng hóa được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng, hoá đơn thương mại trừ đi bảo hiểm quốc tế, phí vận tải quốc tế.

Nếu hàng hoá không được giao tại cửa khẩu mà xác định tại một địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam thì giá bán được xác định là giá bán ghi trên hợp đồng hoặc hoá đơn thương mại cùng các chi phí phát sinh.

Xác định giá bán hàng hóa giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Nam

Xác định giá bán hàng hóa tương tự tại Việt Nam

Giá trị hải quan là gì? Phương pháp xác định giá bán hàng hóa tương tự tại Việt Nam này được sử dụng tại thời điểm gần nhất với ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu cộng với phí vận tải nội địa và chi phí khác.

Giá bán này cần được chứng minh theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam. Nếu trong trường hợp có nhiều giá bán thì giá trị hải quan cuối cùng là giá bán có lượng bán luỹ kế lớn nhất.

Xác định giá bán hàng hoá xuất khẩu do cơ quan hải quan thu nhập và phân loại

Giá bán hàng hóa xuất được tổng hợp từ các nguồn thông tin theo quy định về giá bán đến cửa khẩu xuất được xác định trị giá hải quan.

Giá trị hải quan là gì đã được chúng tôi giải đáp rất chi tiết ở nội dung trên. Việc xác định giá trị này cực kỳ quan trọng khi xuất nhập khẩu hàng hóa. Nếu quý khách có nhu cầu lưu kho, tìm kiếm các giải pháp về hàng hóa hãy liên hệ Vietful theo hotline 097 384 3404

Messenger Zalo OA Hotline 24/7